Edukacja Krytyczna

Badamy

Prowadzimy badania dotyczące spraw społecznych i edukacyjnych, diagnozujemy i stawiamy pytania, na które szukamy odpowiedzi bazując na doświadczeniu i wiedzy wykwalifikowanych badaczy i badaczek.

Analizujemy, w jaki sposób przestrzeń miejska, system edukacji i polityka społeczna mogą być lepiej (jakościowo,równo i inkluzywnie) dzielone między wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na płeć, pochodzenie, wiek.

badamy

Konsultacje i szkolenia

Jesteśmy największymi ekspertami w Polsce w zakresie badań partycypacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadziliśmy badania, w których udział wzięło ponad 1000 dzieci i 700 nastolatków zarówno lokalnie – we Wrocławiu, jak i w innych miastach (Warszawa, Kraków). 

Przeprowadzamy badania diagnostyczne i ewaluacyjne, pod strategie rozwoju, jak i typowo naukowe. Stosujemy metody ilościowe i jakościowe, bazujące na partycypacji i oparte na działaniach twórczych, co wyróżnia nas pośród innych podmiotów prowadzących działania naukowe. Badania prowadzimy efektywnie i kreatywnie, w oparciu o wysokie standardy i nowoczesną metodologię.

Badania i analizy

Publikacje

Tworzymy publikacje naukowe, narzędziowniki metodyczne. Korzystamy z innowacyjnych, kreatywnych narzędzi. Jesteśmy autorami kilku strategicznych dokumentów naukowych. Obecnie prowadzimy prestiżowe badania nad migrantami we Wrocławiu na próbie ponad 1000 osób.

Konsultacje i szkolenia

Jesteśmy największymi ekspertami w Polsce w zakresie badań partycypacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadziliśmy badania, w których udział wzięło ponad 1000 dzieci i 700 nastolatków zarówno lokalnie – we Wrocławiu, jak i w innych miastach (Warszawa, Kraków). 

Badania i analizy

Przeprowadzamy badania diagnostyczne i ewaluacyjne, pod strategie rozwoju,jak i typowo naukowe. Stosujemy metody ilościowe i jakościowe, bazujące na partycypacji i oparte na działaniach twórczych, co wyróżnia nas pośród innych podmiotów prowadzących działania naukowe. Badania prowadzimy efektywnie i kreatywnie, w oparciu o wysokie standardy i nowoczesną metodologię.

Publikacje

Tworzymy publikacje naukowe, narzędziowniki metodyczne. Korzystamy z innowacyjnych, kreatywnych narzędzi. Jesteśmy autorami kilku strategicznych dokumentów naukowych. Obecnie prowadzimy prestiżowe badania nad migrantami we Wrocławiu na próbie ponad 1000 osób.

Artykuły:

Oferujemy i prowadzimy:

Badania ilościowe

Badania partycypacyjne

Badania oparte na sztuce

Badania fokusowe, metodologię ugruntowaną i storytelling

Oferujemy i prowadzimy:

Badania ilościowe

Badania partycypacyjne

Badania oparte na sztuce

Badania fokusowe, metodologię ugruntowaną i storytelling

Wybrany dorobek badawczy naszych współpracowniczek:

Analizujemy, w jaki sposób przestrzeń miejska, system edukacji i polityka społeczna mogą być lepiej (jakościowo, równo i inkluzywnie) dzielone między wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na płeć, pochodzenie, wiek.

Wybrany dorobek badawczy naszych współpracowniczek:

Analizujemy, w jaki sposób przestrzeń miejska, system edukacji i polityka społeczna mogą być lepiej (jakościowo, równo i inkluzywnie) dzielone między wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na płeć, pochodzenie, wiek.

Strategie miejskie i edukacyjne

Strategia rozwoju Miasta Kłodzka

Strategia rozwoju edukacji powiatu wrocławskiego

Strategie miejskie i edukacyjne

Strategia rozwoju Miasta Kłodzka

Strategia rozwoju edukacji powiatu wrocławskiego

Strategie i diagnozy potencjału lokalnego

Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego 2027

Diagnoza wykonana na zlecenie Zarządu Powiatu Wrocławskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. Została ona opracowana na podstawie danych władz powiatowych, danych statystyki publicznej oraz materiału dotyczącego badań jakościowych, przeprowadzonych na terenie powiatu wrocławskiego.

Strategia rozwoju Miasta Kłodzka

Strategia rozwoju Miasta Kłodzko
przygotowana przez zespół Stowarzyszenia.

Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy

W 2019 roku miasto partnerskie Wrocławia Breda podarowało nam w prezencie jedno z krzeseł, które wykorzystują do konsultacji z
młodzieżą jako inspirację i pomoc w naszych działaniach. Hania Achremowicz zaadaptowała ten pomysł tworząc krzesło – notes, który wykorzystywaliśmy podczas konsultacji społecznych w Warszawie, konsultując politykę młodzieżową m.st Warszawy.

Strategie i diagnozy potencjału lokalnego

Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego 2027

Diagnoza wykonana na zlecenie Zarządu Powiatu Wrocławskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. Została ona opracowana na podstawie danych władz powiatowych, danych statystyki publicznej oraz materiału dotyczącego badań jakościowych, przeprowadzonych na terenie powiatu wrocławskiego.

Strategia rozwoju Miasta Kłodzka

Strategia rozwoju Miasta Kłodzko
przygotowana przez zespół Stowarzyszenia.

Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy

W 2019 roku miasto partnerskie Wrocławia Breda podarowało nam w prezencie jedno z krzeseł, które wykorzystują do konsultacji z
młodzieżą jako inspirację i pomoc w naszych działaniach. Hania Achremowicz zaadaptowała ten pomysł tworząc krzesło – notes, który wykorzystywaliśmy podczas konsultacji społecznych w Warszawie, konsultując politykę młodzieżową m.st Warszawy.

Projekty badawcze oraz publikacje zwiazane z narracjami miejskimi i rewitalizacją

Czytanie miasta : badania i animacje w przestrzeni

Publikacja podsumowująca i rozwijająca aspekty metodoligczne projektu badawczo- animacyjnego, realizowanego w sześciu wybranych miastach Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiej Platformy ESK 2016+.

Sztuka Mojej Ulicy

Projekt „sztuka mojej ulicy” miał na celu zbadanie relacji pomiędzy działalnością kulturalną NGO oraz indywidualnych artystów, nieformalnych kolektywów i polityki (policy) władz lokalnych w obszarach o najwyższym zagrożeniu wykluczeniem a środowiskiem życia mieszkańców.

Fascynująca podróż poznawcza przez polskie miasta w poszukiwaniu śladów sztuki ulicy zbombardowała nasze umysły bogactwem komunikatów. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia uniwersytetu Wrocławskiego.

Życie po życiu kamienic : rzecz o rewitalizacji Nadodrza, autor Kamila Kamińska

Tytuł książki ma dwa człony: odwołuje się do „kamienic” i procesu „rewitalizacji”. W poszczególne rozdziały wprowadzają niezwykli narratorzy – przedwojenne budynki zabudowy mieszkalnej. Informacje przez nie przekazywane są wiarygodne – pochodzą z archiwów budowlanych i książek historycznych. Kamienice opowiedzą nam swoje historie i historie swych mieszkańców, gości, okolicy. Jednak książka ta to nie tylko opowieść o kamienicach Przedmieścia Odrzańskiego, to także prezentacja modelu miasta uczącego się, takiego, jakim musi się stać Wrocław, szczególnie ten jego obszar, który poddawany jest rewitalizacji. Skrajne emocje, jakie wzbudza ten termin, tylko pobudzają uczenie się. Konflikt jest świetną okazją edukacyjną, a w niektórych ujęciach (Mezirow, Kaminska) niezbędnym impulsem do rozwoju.

Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / pod red. Kamili Kamińskiej

Autorom książki przyświecało poszukiwanie dyskursów obecnych w przestrzeni miejskiej, nierzadko zagłuszanych przez dominujące narracje. W tomie m.in. artykuły: Katarzyny Kokot Niepełnosprawni ruchowo a architektura, czyli szkic o upośledzeniu w przestrzeni, Anny Marii Kucharskiej „Ukryć innowierców” – mniejszości wyznaniowe w krajobrazie miejskim Wrocławia, Małgorzaty Prokosz Obszary marginalizacji młodzieży w wielkim mieście.

Projekty badawcze oraz publikacje zwiazane z narracjami miejskimi i rewitalizacją

Czytanie miasta : badania i animacje w przestrzeni

Publikacja podsumowująca i rozwijająca aspekty metodoligczne projektu badawczo- animacyjnego, realizowanego w sześciu wybranych miastach Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiej Platformy ESK 2016+.

Sztuka Mojej Ulicy

Projekt „sztuka mojej ulicy” miał na celu zbadanie relacji pomiędzy działalnością kulturalną NGO oraz indywidualnych artystów, nieformalnych kolektywów i polityki (policy) władz lokalnych w obszarach o najwyższym zagrożeniu wykluczeniem a środowiskiem życia mieszkańców.

Fascynująca podróż poznawcza przez polskie miasta w poszukiwaniu śladów sztuki ulicy zbombardowała nasze umysły bogactwem komunikatów. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia uniwersytetu Wrocławskiego.

Życie po życiu kamienic : rzecz o rewitalizacji Nadodrza, autor Kamila Kamińska

Tytuł książki ma dwa człony: odwołuje się do „kamienic” i procesu „rewitalizacji”. W poszczególne rozdziały wprowadzają niezwykli narratorzy – przedwojenne budynki zabudowy mieszkalnej. Informacje przez nie przekazywane są wiarygodne – pochodzą z archiwów budowlanych i książek historycznych. Kamienice opowiedzą nam swoje historie i historie swych mieszkańców, gości, okolicy. Jednak książka ta to nie tylko opowieść o kamienicach Przedmieścia Odrzańskiego, to także prezentacja modelu miasta uczącego się, takiego, jakim musi się stać Wrocław, szczególnie ten jego obszar, który poddawany jest rewitalizacji. Skrajne emocje, jakie wzbudza ten termin, tylko pobudzają uczenie się. Konflikt jest świetną okazją edukacyjną, a w niektórych ujęciach (Mezirow, Kaminska) niezbędnym impulsem do rozwoju.

Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / pod red. Kamili Kamińskiej

Autorom książki przyświecało poszukiwanie dyskursów obecnych w przestrzeni miejskiej, nierzadko zagłuszanych przez dominujące narracje. W tomie m.in. artykuły: Katarzyny Kokot Niepełnosprawni ruchowo a architektura, czyli szkic o upośledzeniu w przestrzeni, Anny Marii Kucharskiej „Ukryć innowierców” – mniejszości wyznaniowe w krajobrazie miejskim Wrocławia, Małgorzaty Prokosz Obszary marginalizacji młodzieży w wielkim mieście.

Ewaluacja projektów społecznych i kulturalnych

Raport z badań prowadzonych w ramach projektu “Tajne Komplety Wiejskie: program tutoringu rówieśniczego” wraz z rekomendacjami do dalszych działań

Diagnoza związana z rozwojem instytucjonalnym Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

K.Kamińka, Od samorządu dzieci do parlamentów świata – ku modelowemu Miastu Dzieci Miasto, Pamięć i Przyszłość 2018

Zarysowanie postulatów dotyczących modelowego Miasta Dzieci – włączenia dzieci w procesy decyzyjne w sprawach, które ich dotyczą. Autorki przedstawiają koncepcję samorządności Janusza Korczaka jako modelowego przykładu dobrej praktyki. Akcentują one przy tym wizję dziecka jako kompetentnego i zdolnego do brania odpowiedzialności. Odnosząc się do praktycznej sytuacji na polu samorządności szkolnej, wyciągają wnioski i postulaty, wskazując na przykłady zagraniczne oraz własne doświadczenia. Włączenie dzieci w proces demokratyczny stanowi wyzwanie na polu wychowawczym – kształcenie obywateli świadomych swoich praw i chętnych do partycypowania w budowaniu miasta jest właściwym celem Miasta Dzieci.

Czuj-Pracownia: Sztuka zaangażowana w przestrzeni publicznej | red. Kamila Kamińska

O sztuce zaangażowanej w przestrzeni miejskiej, pogranicza rewitalizacji i animacji, Kamila Kamińska Streetworking jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na ulicy, Małgorzata Michel Community arts – społeczności lokalne w akcji, Mariusz Gaj O sztuce zaangażowanej…od podwórka, Joanna Wyrwa O Czuj Pracowni. Narracje uczestników, artystów i wolontariuszy, Agnieszka Wieszaczewska Przestrzeń realizacji miejsca, wywiad z Patrycją Mastej, prowadziła Joanna Wyrwa.

Ewaluacja projektów społecznych i kulturalnych

Raport z badań prowadzonych w ramach projektu “Tajne Komplety Wiejskie: program tutoringu rówieśniczego” wraz z rekomendacjami do dalszych działań

Diagnoza związana z rozwojem instytucjonalnym Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

K.Kamińka, Od samorządu dzieci do parlamentów świata – ku modelowemu Miastu Dzieci Miasto, Pamięć i Przyszłość 2018

Zarysowanie postulatów dotyczących modelowego Miasta Dzieci – włączenia dzieci w procesy decyzyjne w sprawach, które ich dotyczą. Autorki przedstawiają koncepcję samorządności Janusza Korczaka jako modelowego przykładu dobrej praktyki. Akcentują one przy tym wizję dziecka jako kompetentnego i zdolnego do brania odpowiedzialności. Odnosząc się do praktycznej sytuacji na polu samorządności szkolnej, wyciągają wnioski i postulaty, wskazując na przykłady zagraniczne oraz własne doświadczenia. Włączenie dzieci w proces demokratyczny stanowi wyzwanie na polu wychowawczym – kształcenie obywateli świadomych swoich praw i chętnych do partycypowania w budowaniu miasta jest właściwym celem Miasta Dzieci.

Czuj-Pracownia: Sztuka zaangażowana w przestrzeni publicznej | red. Kamila Kamińska

O sztuce zaangażowanej w przestrzeni miejskiej, pogranicza rewitalizacji i animacji, Kamila Kamińska Streetworking jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na ulicy, Małgorzata Michel Community arts – społeczności lokalne w akcji, Mariusz Gaj O sztuce zaangażowanej…od podwórka, Joanna Wyrwa O Czuj Pracowni. Narracje uczestników, artystów i wolontariuszy, Agnieszka Wieszaczewska Przestrzeń realizacji miejsca, wywiad z Patrycją Mastej, prowadziła Joanna Wyrwa.

Scroll to Top