Edukacja Krytyczna

Oferta

Szkolenia

Oferujemy praktyczną wiedzę oferując spektrum szkoleń, konsultacji i wszelkich form wsparcia pedagogów, animatorów, edukatorów kultury i przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych.

Przykładowe szkolenia:

 • Streetworking
 • Pedagogika miasta – spacery etnograficzne
 • Włączanie dzieci w procesy ewaluacyjne i decyzyjne
 • Praca w środowisku wielokulturowym

Oferta

Szkolenia

Oferujemy praktyczną wiedzę oferując spektrum szkoleń, konsultacji i wszelkich form wsparcia pedagogów, animatorów, edukatorów kultury i przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych.

Przykładowe szkolenia:

 • Streetworking
 • Pedagogika miasta – spacery etnograficzne
 • Włączanie dzieci w procesy ewaluacyjne i decyzyjne
 • Praca w środowisku wielokulturowym

Oferujemy szeroką gamę warsztatów animacyjnych i eventów dla lokalnej społeczności, wielokulturowych grup dzieci, młodzieży.

Animacje/eventy

Animacje/eventy

Oferujemy szeroką gamę warsztatów animacyjnych i eventów dla lokalnej społeczności, wielokulturowych grup dzieci, młodzieży.

Konsultacje/ badania

Realizujemy konsultacje i badania poparte najnowszą wiedzą naukową i doświadczeniem naszych ekspertek.

Konsultacje/ badania

Realizujemy konsultacje i badania poparte najnowszą wiedzą naukową i doświadczeniem naszych ekspertek.

Badania partycypacyjne, w tym  mapy mentalne, krzesło konsultacyjne, karty wyobraźni, klocki kappla. 

Badania oparte na sztuce (fotografia, film, kolaż).

Badania ewaluacyjne

Badania fokusowe, metodologię ugruntowaną i storytelling.

Badania ilościowe

Badania ilościowe

Badania partycypacyjne, w tym  mapy mentalne, krzesło konsultacyjne, karty wyobraźni, klocki kappla. 

Badania oparte na sztuce (fotografia, film, kolaż).

Badania ewaluacyjne

Badania fokusowe, metodologię ugruntowaną i storytelling.

Wspieramy i tworzymy lokalne strategie rozwoju oparte na metodach partycypacyjnych. Nasze działania zdobyły uznanie w oczach samorządowców, zrzeszonych w Związku Miast Polskich (ZMP). Stolica Dolnego Śląska, z którą SEK współpracuje i dla której realizowaliśmy program działań partycypacyjnych,  została doceniona za włączanie dzieci imłodzieży poprzez zabawę, specjalne podejście, edukację w rozmowę o mieście. Za wspieranie już od lat ich udziału w konsultacjach społecznych.

Wspieramy i tworzymy lokalne strategie rozwoju oparte na metodach partycypacyjnych. Nasze działania zdobyły uznanie w oczach samorządowców, zrzeszonych w Związku Miast Polskich (ZMP). Stolica Dolnego Śląska, z którą SEK współpracuje i dla której realizowaliśmy program działań partycypacyjnych,  została doceniona za włączanie dzieci imłodzieży poprzez zabawę, specjalne podejście, edukację w rozmowę o mieście. Za wspieranie już od lat ich udziału w konsultacjach społecznych.

Działania z 2021 roku, które były elementem opracowywania projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, na które składały się:

 • spotkania w przestrzeni miasta
 • warsztaty z organizacjami pozarządowymi działającymi z młodzieżą i na jej rzecz
 • spotkanie z instytucjami miejskimi działającymi z młodzieżą i na jej rzecz
 • warsztaty z młodzieżowymi radnymi września
 • otwarte spotkanie on-line

Materiały warsztatowe przygotowała artystka, doktor Akademii Sztuk Pięknych, Patrycja Mastej.

 

Działania z 2021 roku, które były elementem opracowywania projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, na które składały się:

 • spotkania w przestrzeni miasta
 • warsztaty z organizacjami pozarządowymi działającymi z młodzieżą i na jej rzecz
 • spotkanie z instytucjami miejskimi działającymi z młodzieżą i na jej rzecz
 • warsztaty z młodzieżowymi radnymi września
 • otwarte spotkanie on-line

Materiały warsztatowe przygotowała artystka, doktor Akademii Sztuk Pięknych, Patrycja Mastej.

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą, skontaktuj się z nami. Nie jesteś pewien/pewna jaką metodę wybrać? Skonsultujemy i doradzimy.

Jeśli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą, skontaktuj się z nami. Nie jesteś pewien/pewna jaką metodę wybrać? Skonsultujemy i doradzimy.

Scroll to Top