Edukacja Krytyczna

Projekt "Tajne komplety: pakiet edukacji outdoor"

Koncepcja działań edukacyjnych i animacyjnych przez przyrodę i w przyrodzie realizowany w ramach Ścieżki Multiplikacyjnej Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej i finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt zakładał opracowanie koncepcyjne i metodyczne dobrych praktyk realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w zakresie tutoringu rówieśniczego oraz edukacji outdoorowej. Integralną częścią projektu było stworzenie przestrzeni do refleksji nad teorią i praktyką edukacyjną oraz przeprowadzenie badań naukowych w zakresie wspomnianej problematyki. 

Projekt "Tajne komplety: pakiet edukacji outdoor"

Koncepcja działań edukacyjnych i animacyjnych przez przyrodę i w przyrodzie realizowany w ramach Ścieżki Multiplikacyjnej Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej i finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt zakładał opracowanie koncepcyjne i metodyczne dobrych praktyk realizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w zakresie tutoringu rówieśniczego oraz edukacji outdoorowej. Integralną częścią projektu było stworzenie przestrzeni do refleksji nad teorią i praktyką edukacyjną oraz przeprowadzenie badań naukowych w zakresie wspomnianej problematyki. 

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim przez ostatnie dziesięć lat zrealizowało dziesiątki działań edukacyjno- kulturalnych w przyrodzie, na ulicach i placach, a nawet dachach.

Słowem outdoor!

Słowem outdoor!

Gry terenowe, wyprawy edukacyjne, zadania grupowe i indywidualne, pikniki i koncerty….mamy narzędzia, metody i doświadczenie, którymi chcemy się podzielić. W projekcie stworzyliśmy kolorowy, poręczny narzędziownik w postaci edukacyjnego boxu, zrealizowaliśmy badania naukę, wydaliśmy podcast i film szerzące wiedzę o outdoor i edukacji rówieśniczej, które znajdziecie tutaj:

Outdoor i peer-to-peer to doskonała odpowiedź na wszelkie sytuacje kryzysowe, a także wyzwania przed jakimi stoi współczesna edukacja.

Outdoor i peer-to-peer to doskonała odpowiedź na wszelkie sytuacje kryzysowe, a także wyzwania przed jakimi stoi współczesna edukacja.

Projekt zrealizowany został przez pedagożki i ekspertki: dr Agnieszkę Janik, mg Hannę Achremowicz, dr Kamilę Kamińską i mgr Joannę Wyrwę.
 

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Organizatorzy:

Materiały edukacyjne umieszczone na stronie udostępnione są na otwartej licencji CC BY 4.0 DEED

Scroll to Top