Edukacja Krytyczna

Zmieniamy

W naszej działalności nie ma nudy, jesteśmy gotowi i podejmujemy każdą inicjatywę – nazywamy to pedagogiką codzienności. Codzienność to nasz interdyscyplinarny wskaźnik działania, dookoła której budujemy naszą praktykę. Robimy rzeczny łączące pracę społeczną i przestrzeń miejską, naukę i kreatywność, zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo, a efektem są takie projekty jak:

Zmieniamy miasto, społeczeństwo, świat. Nikogo nie zostawiamy w potrzebie. Potrafimy się zmobilizować w kryzysie, dajemy sobie feedback, działamy i mobilizujemy się w sytuacjach kryzysowych. Prewencja i interwencja.

Wspieramy migrantów i międzykulturowe sąsiedztwo

Integrujemy i wspieramy matki

Wspieramy migrantów i międzykulturowe sąsiedztwo

Integrujemy i wspieramy matki

Trzy Centra Aktywności Lokalnej:

Centrum Aktywności Tarnograju

Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki

Klaster Hubska 7

Trzy Centra Aktywności Lokalnej:

CAT

Nowe Łąki  

Hubska

Czytanie miasta : badania i animacje w przestrzeni

Projekt badawczy i animacyjny realizowany w sześciu wybranych miastach Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiej Platformy ESK 2016+ . Uczniowie liceum i szkoły podstawowej wraz z animatorkami ze Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej przez kilka miesięcy zbierali materiał na wystawę…w wywiadach odkryliśmy tęsknotę mieszkańców za rzeką przypomnimy o niej właśnie tak: w okolicach rynku stanie łódka ze wspomnieniami zebranymi metodą inspirowaną prozą Perec’a i działalnością Fundacji Karpowicza z Wrocławia: „Pamiętam, że…”.

„Animacja outdoorowa” – koncepcja działań edukacyjnych i animacyjnych przez przyrodę i w przyrodzie

Wypracowana przez nas dobra praktyka będzie rozwinięciem i pogłębieniem działań z zakresu „edukacji outdoorowej” jako jednego z działań w ramach projektu: ”Tajne Komplety Wiejskie: program tutoringu rówieśniczego”. Wybrana przez nas praktyka polega na powiązaniu ze sobą działań edukacyjnych i animacyjnych oraz zaimplementowaniu ich w środowisku przyrodniczym i przez to środowisko. Animację outdoorową rozumiemy jako oryginalną koncepcję bazującą na różnorodnej aktywności uczestników poza murem klasy, świetlicy, sali szkoleniowej – na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu przyrody.

Osiedla Otwarte

Diagnozowanie potrzeb i opracowanie modelu działań adaptacyjno- integracyjnych na wrocławskich osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przybyły z Ukrainy w związku działaniami wojennymi.

Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki (Osiedla otwarte)

Traugutta 81 Nowe Łąki to miejsce położone pomiędzy zabytkowymi (postniemieckimi) i ciekawymi architektonicznie kamienicami Przedmieścia Oławskiego, osiedla które jest w trakcie renowacji mającej na celu przywrócić mu życie i piękno. W 4-piętrowym budynku prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski, Ukrainy i wszystkich innych zainteresowanych kreatywnym spędzaniem czasu z innymi, miejsce spotkań, szkolenia cyrkowe i wiele innych.

Międzykulturowe Centrum Aktywności Tarnograju (Osiedla otwarte)

CAT – Centrum Aktywności Tarnogaju to miejsce, w którym organizujemy i prowadzimy wiele warsztatów, festiwali, pikników i spotkań grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski, Ukrainy i wszystkich innych zainteresowanych kreatywnym spędzaniem czasu z innymi. Oferujemy również wsparcie ekspertów, pedagogów, terapeutów i asystentów wielokulturowych.

Klaster Hubska 7

Klaster Hubska 7 to międzykulturowa przestrzeń integracyjna otwarta dla wszystkich osób z doświadczeniem migracji przybywających na Dolny Śląsk. Wspólnie tworzymy miejsce bezpieczne zarówno dla przybyszów, jak i stałych mieszkańców regionu. Budujemy lokalną, międzykulturową wspólnotę opartą na empatii, zaufaniu i współpracy, pomimo dzielących nas różnic językowych, odmienności poglądów i wartości. Klaster stworzyliśmy w maju 2022 roku w odpowiedzi na potrzeby uchodźców wojennych uciekających do Polski w związku z brutalną agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Strona projektu: hubska7.org

Mozaika wrocławska, Wroclaw city mosaic, supporting migrant families

Mozaika to nazwa pierwszego, założonego przez nas klubu dla młodzieży. Wyraża to, jak postrzegamy cel naszych działań, stworzenie czegoś wspólnego z różnorodności. To przestrzeń kreatywna, gdzie wspólnie ustalamy nasze granice. Działania zwieńczone zostały czterema publikacjami z ewaluacją działań i rekomendacjami do wielokulturowej pracy. 

DRC

Prowadzimy działania międzykulturowe i międzypokoleniowe w Miejsce Otwarte – Centrum Integracji Międzykulturowej we Wrocławiu, które współtworzymy w ramach projektu „Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland” we współpracy z Kalejdoskop Kultur Nomada Stowarzyszenie z inicjatywy Danish Refugee Council UNHCR, the UN Refugee Agency.

Czytanie miasta : badania i animacje w przestrzeni

Projekt badawczy i animacyjny realizowany w sześciu wybranych miastach Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiej Platformy ESK 2016+ . Uczniowie liceum i szkoły podstawowej wraz z animatorkami ze Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej przez kilka miesięcy zbierali materiał na wystawę…w wywiadach odkryliśmy tęsknotę mieszkańców za rzeką przypomnimy o niej właśnie tak: w okolicach rynku stanie łódka ze wspomnieniami zebranymi metodą inspirowaną prozą Perec’a i działalnością Fundacji Karpowicza z Wrocławia: „Pamiętam, że…”.

„Animacja outdoorowa” – koncepcja działań edukacyjnych i animacyjnych przez przyrodę i w przyrodzie

Wypracowana przez nas dobra praktyka będzie rozwinięciem i pogłębieniem działań z zakresu „edukacji outdoorowej” jako jednego z działań w ramach projektu: ”Tajne Komplety Wiejskie: program tutoringu rówieśniczego”. Wybrana przez nas praktyka polega na powiązaniu ze sobą działań edukacyjnych i animacyjnych oraz zaimplementowaniu ich w środowisku przyrodniczym i przez to środowisko. Animację outdoorową rozumiemy jako oryginalną koncepcję bazującą na różnorodnej aktywności uczestników poza murem klasy, świetlicy, sali szkoleniowej – na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu przyrody.

Osiedla Otwarte

Diagnozowanie potrzeb i opracowanie modelu działań adaptacyjno- integracyjnych na wrocławskich osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przybyły z Ukrainy w związku działaniami wojennymi.

Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki (Osiedla otwarte)

Traugutta 81 Nowe Łąki to miejsce położone pomiędzy zabytkowymi (postniemieckimi) i ciekawymi architektonicznie kamienicami Przedmieścia Oławskiego, osiedla które jest w trakcie renowacji mającej na celu przywrócić mu życie i piękno. W 4-piętrowym budynku prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski, Ukrainy i wszystkich innych zainteresowanych kreatywnym spędzaniem czasu z innymi, miejsce spotkań, szkolenia cyrkowe i wiele innych.

Międzykulturowe Centrum Aktywności Tarnograju (Osiedla otwarte)

CAT – Centrum Aktywności Tarnogaju to miejsce, w którym organizujemy i prowadzimy wiele warsztatów, festiwali, pikników i spotkań grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski, Ukrainy i wszystkich innych zainteresowanych kreatywnym spędzaniem czasu z innymi. Oferujemy również wsparcie ekspertów, pedagogów, terapeutów i asystentów wielokulturowych.

Klaster Hubska 7

Klaster Hubska 7 to międzykulturowa przestrzeń integracyjna otwarta dla wszystkich osób z doświadczeniem migracji przybywających na Dolny Śląsk. Wspólnie tworzymy miejsce bezpieczne zarówno dla przybyszów, jak i stałych mieszkańców regionu. Budujemy lokalną, międzykulturową wspólnotę opartą na empatii, zaufaniu i współpracy, pomimo dzielących nas różnic językowych, odmienności poglądów i wartości. Klaster stworzyliśmy w maju 2022 roku w odpowiedzi na potrzeby uchodźców wojennych uciekających do Polski w związku z brutalną agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Strona projektu: hubska7.org

Mozaika wrocławska, Wroclaw city mosaic, supporting migrant families

Mozaika to nazwa pierwszego, założonego przez nas klubu dla młodzieży. Wyraża to, jak postrzegamy cel naszych działań, stworzenie czegoś wspólnego z różnorodności. To przestrzeń kreatywna, gdzie wspólnie ustalamy nasze granice. Działania zwieńczone zostały czterema publikacjami z ewaluacją działań i rekomendacjami do wielokulturowej pracy. 

DRC

Prowadzimy działania międzykulturowe i międzypokoleniowe w Miejsce Otwarte – Centrum Integracji Międzykulturowej we Wrocławiu, które współtworzymy w ramach projektu „Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland” we współpracy z Kalejdoskop Kultur Nomada Stowarzyszenie z inicjatywy Danish Refugee Council UNHCR, the UN Refugee Agency.

Scroll to Top